E-government en/of e-democracy

Wat moet de overheid met internet?

HCC Dagen
Utrecht
November 2001
drs. Michiel Leenaars
Internet Society Nederland (ISOC.nl)

 

ISOC Nederland

Michiel Leenaars

http://isoc.nl/michiel/
<michiel@staff.isoc.nl>
Internet Society Nederland

Wat moet de overheid eigenlijk met internet?

Er zijn drie niveau's waarop de overheid bezig kan zijn met internet:

Wat is E-government

Bij E-government geeft de overheid haar informatie vrij via internet. Een belangrijke ontwikkeling, informatiestromen binnen de overheid en richting burger worden samengebracht en zichtbaar gemaakt via het net. Burger heeft tenslotte informatieplicht, overheid moet daarin zijn deel leveren door efficiente toegang tot die informatie aan te bieden

Waar moeten we op letten bij E-government

E-government draait om betere informatie

Een voorbeeld van een quick win: veel vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor iedereen. Maar voor iemand die niet in de buurt woont is het soms bijna ondoenlijk om bij een dergelijke vergadering te zijn, terwijl een ander zo binnenloopt (denk bijvoorbeeld aan zittingen van Tweede Kamercommissies in Den Haag of het Europarlement in Brussel). Als de deelname aan het maatschappelijk debat hierdoor geografisch gekleurd is, is er een ontoelaatbare ongelijke uitgangssituatie. Hoe verder verwijderd de burger van haar bestuurders is, hoe belangrijker transparantie is. Internet verkleint het belang van geografische afstand, en kan dus helpen bij bovenstaande problematiek.

Wat is E-democracy

Bij E-democracy gaan verkiezingen en inspraak deels via internet verlopen. Is dit de redding van de moderne democratie? Een recent onderzoek onthulde dat meer dan 60% van de Nederlanders stemmen via internet wel ziet zitten. De gevolgen van invoering zijn echter veelomvattender dan mensen beseffen: de inrichting van het staatsmodel (parlementaire democratie) verandert. Behalve het besparen van een ritje naar het stemkantoor eens in de vier jaar zijn de verwachtingen in het algemeen onrealistisch.

E-democracy: hobbels op de weg

Knelpunten van E-democracy ...

E-governement en E-democracy