Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Conferentie SIDN

22 november 2001

logo SIDN

De maatschappelijke en economische betekenis van het Internet en daarmee van de uitgifte van domeinnamen in de hedendaagse samenleving is aanzienlijk. Dit komt mede tot uitdrukking in de aandacht die hieraan, zowel op internationaal als nationaal niveau, wordt besteed. Op internationaal niveau is, mede met het oog op de zorg voor domeinnamen, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) opgericht en is de World Intellectual Property Organisation (WIPO) betrokken geraakt bij het Internet. Op nationaal niveau heeft de Nederlandse overheid een toetsing uitgevoerd naar het stelsel van zelfregulering en andere zaken rond de uitgifte van domeinnamen. Reden om de huidige positie en de toekomst van .nl in (inter)nationale context nader te beschouwen.

Het jaarlijks congres van Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland is dan ook gewijd aan het thema "De positie en toekomst van .nl in de (inter)nationale domeinnaamruimte". Door verschillende sprekers wordt dit thema belicht. Er wordt met name vooruit gekeken naar aspecten als mondiaal beleid, wetgeving en de relatie tussen belangrijke betrokkenen als ICANN, de nationale registries en de overheid.

De Nederlandse overheid heeft haar visie neergelegd in de nota "Toetsing werkwijze Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)" waarin zij onder andere pleit voor de invoering van een Alternatieve Geschillenbeslechting. Het consultatieproces (Domeinnaamdebat) dat SIDN heeft ge´nitieerd in dit kader, zal eind november zijn afgerond. Het eindrapport van het Domeinnaamdebat wordt tijdens het congres toegelicht en aangeboden aan SIDN en de overheid.

Ter afsluiting zal Boudewijn Nederkoorn, oud-voorzitter van SIDN, een afscheidsrede houden. Hierin geeft hij zijn visie op de toekomst van de positie van SIDN, binnen het complexe stelsel van (inter)nationale partijen.

Lokatie

Wanneer: donderdag 22 november 2001 van 13.00 - 17.00 uur.
Waar: Beurs van Berlage aan het Damrak in Amsterdam

 

 

Naar overzichtsagenda