Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Over deze site

Techniek:

Met dank aan:

De site is gebouwd met open standaarden en open source (HTML gegenereerd met PHP) - waarvoor dank - en wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van onze participanten en in het bijzonder van NIKHEF.

Internet Society hecht ten zeerste aan een toegankelijke, platformonafhankelijk en browseronafhankelijke site. U moet deze site kunnen bekijken op een normale desktopcomputer mits voorzien van een browser, maar ook op een daarvoor geschikte mobiele telefoon, tablet of brailleleesregel. Dat is volgens ons de norm waaraan websites moeten voldoen. Indien er problemen zijn met bepaalde browsers of systemen, dan zullen we er na verwittiging door u dan ook alles aan doen om te zorgen dat uw probleem opgelost wordt.

U bent ons ten zeerste van dienst als u eventuele fouten en opmerkingen doorgeeft via webmaster@isoc.nl.

Indien u tips of nuttig materiaal heeft, waarvan u denkt dat het op deze site thuishoort, horen we graag van u.

Juridisch voorbehoud

De informatie en contactgegevens op deze site zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor gebruik gerelateerd aan buiten het werkterrein van ISOC liggende doeleinden. We moedigen u aan vrij te citeren met bronvermelding, dat is uw recht. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ISOC mailadressen of andere gegevens van deze site op te nemen in databases, relatiebestanden of producten in verband met dergelijk gebruik. ISOC behoudt zich het recht voor om een hoge schadevergoeding te vorderen voor ongewenst gebruik van dergelijke gegevens op welke manier dan ook.

Geautomatiseerde of seriële verzending van e-mail of andersoortige elektronische berichten aan meerdere medewerkers of leden van ISOC wordt in principe beschouwd als misbruik - waarbij de herkomst van de adressen er in principe niet toe doet. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het geval dat betreffende leden of medewerkers individueel toestemming hebben verleend voor deze verzending.

Bij twijfel dient u onverwijld toestemming te vragen aan het bestuur of de directie van de Vereniging Internet Society Nederland.