Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Internetbeleid

Een van de pijlers waarop ISOC rust is internetbeleid. Internet is transnationaal, waardoor op het gebied van wet- en regelgeving onontgonnen terrein moet worden bedwongen. Op verschillende niveau's is ISOC bezig met het realiseren van haar politieke agenda. De ontwikkeling en invulling van een standpunt vergt analyse, inhoudelijke achtergrondkennis en debat, zeker waar regionale en culturele verschillen een rol spelen. Indien je een bedrage kunt leveren, nodigen we je van harte uit om binnen ISOC of een van haar deelorganisaties mee te werken.

Een aantal van de belangrijkste onderwerpen waar ISOC zich mee bezig houdt zijn:

Censuur en vrijheid van meningsuiting

In de universele verklaring van de rechten van de mens staat meningsvrijheid onmiskenbaar omschreven. Maar ondanks dat het belang van deze rechten vrijwel over de hele wereld wordt erkend, bestaan er vele uiteenlopende interpretaties over de feitelijke manier waarop een en ander wordt toegepast. In veel landen moeten er bovendien historische en/of sociale gevoeligheden in aanmerking worden genomen.

Met betrekking tot onderwerpen die in verband staan met censuur en het recht op vrije meningsuiting, verschillen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van service providers significant tussen verschillende landen.

Bescherming van privacy

De gegevens die zowel op het web als bij de service providers worden verzameld over internetgebruikers zijn een belangrijk politiek onderwerp geworden, zowel op nationaal niveau als internationaal. De regelgeving vanuit de Europese Unie over privacy botst bijvoorbeeld aanzienlijk met de door de Amerikaanse politiek aangemoedigde overheidsvermijdende, private sector aanpak.

De beheersing van ongevraagde elektronische post (spam) heeft een veelvoud aan juridische initiatieven in verschillende landen opgeleverd. Binnen het IETF is er een controverse geweest over het toelaten van onderschepping van data in de nieuwe protocollen van IP versie 6. Op het gebied van de identificatie van domeinnaamhouders en toegang tot domeinnaamdatabases liggen de belangen van merkenrechteigenaren en het recht op privacy van de individuele domeinhouder tegenover elkaar.

Belasting

In veel landen is er een belastingssysteem waarin op verkochte artikelen of diensten een heffing wordt gelegd, waarbij soms ook nog door variaties in bedragen importpolitiek wordt bedreven. E-commerce transacties tornen aan de basis van de inkomsten van de internationale overheden, internationaal zijn de belangen dus extreem groot. Onjuiste belastingen zouden de ontwikkeling van internet als een wereldwijde marktplaats kunnen doen stokken.

Internetbeleidvoering

Belangrijke onderwerpen zijn: Hoe worden de soms tegenovergestelde belangen van overheden, de operators van de landendomeinnamen en het palet aan non-overheidspartijen gewogen. Hoe kunnen de laatste resten van Amerika-centrisme (bijvoorbeeld het belang van ICANN) uit het internet worden verbannen. Is het primaire doel van internetbeleid nu het algemeen belang op langere termijn of het commerciele belang? Wat is op de langere termijn de rol van de Internet Society? Hoe worden de belangen van merkenrechteigenaren enerzijds, en internetgebruikers anderzijds het beste gediend waar het de uitbreiding van de domeinnaamruimte betreft.

Intellectueel eigendom

Gerelateerd aan de vraag van internetbeleid zijn vragen over merkenrecht. Sinds halverwege de jaren negentig wordt het domeinnaambeleid gedomineerd door vragen rondom de bescherming van handelsmerken. De ingebruikstelling vanuit ICANN van een conflictprocedure (Uniform Dispute Resolution Policy) heeft een internationale code voor handelsmerkbescherming in werking gezet die in de internationale rechtswereld baanbrekend was. De brede steun die UDRP heeft neemt de vragen niet weg die bestaan rondom het gebruik van generieke termen en andere woorden en zinnen die zowel in de commerciele context als daarbuiten betekenis hebben.

Naast het onderwerp handelsmerken, bestaan er tegenovergestelde visies over het onderwerp auteursrecht, zoals de bescherming van databases. Alleen al de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een wijd uiteenlopende juridische aanpak waar het bescherming van databases betreft. De impact op de commerciele waarde van deze databases is door de onduidelijke juridische status ervan groot.