Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Standaarden, beleid en ISOC-organisaties

Een belangrijk onderdeel van het werk van ISOC is de ondersteuning van internetstandaarden en protocollen. ISOC is het organisatorische thuis van de Internet Engineering Task Force, de Internet Architecture Board, de Internet Engineering Steering Group, en de Internet Research Task Force - de standaardvormende tak en de onderzoekstak van de internetgemeenschap. Deze organisaties opereren in een omgeving waarin door de deelname van duizenden individuen van over de hele wereld een brede consensus mogelijk is.

Hoewel de activiteiten van de Internet Society op deze gebieden duidelijk erg breed en vaak complex zijn, volgt hier een korte samenvatting van de belangrijkste initiatieven en de betrokken organisaties:

Internet Engineering Task Force (IETF)

IETF Logo

De Internet Engineering Task Force (IETF) is een grote, open internationale gemeenschap van netwerkontwerpers, - operators, -leveranciers en -onderzoekers die zich bezig houden met de evolutie van de internetarchitectuur en de soepele werking van het internet. Deelname staat open voor alle geïnteresseerden.

Op het technische niveau en met betrekking tot ontwikkeling, bestaat het internet bij de gratie van ontwerp, testen en implementatie van internetstandaarden. Deze standaarden worden ontwikkeld door het IETF. De standaarden worden dan door de Internet Engineering Steering Group onder de loep genomen, in samenspraak met de Internet Architecture Board. De RFC-editor, ondersteund door de Internet Society, is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en samenstellen van de standaarden in hun uiteindelijke vorm. De standaarden zelf vind je onder meer op http://tools.ietf.org/html (of maak gebruik van de handige mini-index).

Meer informatie vind je op de IETF website - http://www.ietf.org en in de Tao van de IETF. Op de ISOC.org site worden in Deploy 360 interessante actuele binnen de IETF samengevat voor een aantal belangrijke standaarden.

IETF RFCs en de RFC-editor

De Requests for Comments ('verzoeken om commentaar', kortweg RFCs) vormen een serie van aantekeningen vanaf 1969, over het internet (oorspronkelijk het ARPANET). De aantekeningen gaan over vele aspecten van computercommunicatie, met een nadruk op netwerkprotocollen, procedures, programma's, en concepten maar ook notulen, meningen en soms humoristische anecdotes.

De specificatiedocumenten van de internetprotocolset, zoals bedacht en vastgelegd door de Internet Engineering Task Force (IETF) en de stuurgroep (IESG), worden uitgegeven als RFC's. Daarmee vormt het publicatieprocess van RFC's een belangrijke rol in het standaardvormende proces.

Via de RFC-editor, verantwoordelijk voor de laatste redactionele slag voor documenten, publiceren ISOC en IETF de RFC's.

Meer informatie vind je op de IETF RFC-editor website - http://www.rfc-editor.org/overview.html.

Internet Research Task Force (IRTF)

De onderzoeksgroepen werken aan onderdelen die gerelateerd zijn aan internetprotocollen, toepassingen, architectuur en technologie. Onderzoeksgroepen veronderstellen een lidmaatschap voor langere termijn (in verhouding met de levensduur van de onderzoeksgroep), vanwege de noodzaak tot samenwerkingen teamwork in het verkennen van onderzoeksonderwerpen. Deelname is voor individuen.

De IRTF wordt gestuurd door de voorzitter van IRTF in samenspraak met de Internet Research Steering Group (IRSG). Onder de leden van IRSG bevinden zich de voorzitter van IRTF, de voorzitters van de verschillende onderzoeksgroepen en mogelijk anderen ("members at large") uit de onderzoeksgemeenschap.

De voorzitter van IRTF wordt benoemd door de Internet Architecture Board (IAB), de voorzitters van de onderzoeksgroepen worden benoemd bij de vorming van die onderzoeksgroepen en de overige IRSG leden worden door de voorzitter van IRTF gekozen samen met de rest van de IRSG en met goedkeuring van de IAB. Naast het beheer van de onderzoeksgroepen, organiseert de IRSG workshops over onderzoeksonderwerpen die van belang zijn voor de evolutie van het internet. Daarnaast zullen er ook meer algemene workshops worden georganiseerd om bijvoorbeeld onderzoeksprioriteiten op internetgebied te stellen. De huidige voorzitter van IRTF is Lars Eggert.

Meer informatie vind je op de IRTF web site - http://www.irtf.org.

De Internet Engineering Steering Group (IESG)

De IESG is verantwoordelijk voor technisch management van IETF-activititeiten en het internetstandaardenproces. Als deel van ISOC beheert het het proces volgens de regels en procedures die door de Board of Trustees van ISOC worden goedgekeurd. Het IESG is direct verantwoordelijk voor de activiteiten die samenhangen met toelating tot het internetstandaardentraject en aansluitende activiteiten, inclusief uiteindelijke goedkeuring van specificaties als internetstandaarden.

Meer informatie vind je op de IETF IESG website - http://www.ietf.org/iesg.html.

Internet Architecture Board (IAB)

De Internet Architecture Board (IAB) is een technisch advies-orgaan van de Internet Society. Haar taken omvatten onder meer:

  1. Samenstelling IESG: De IAB selecteert de nieuwe voorzitter van IETF en andere kandidaten voor IESG, vanaf een lijst die door het nominatiecommitee van IETF wordt samengesteld.
  2. Architectureel ijkpunt: het IAB geeft het definitieve overzicht van de architectuur voor de protocollen en procedures die voor en op het internet gebruikt worden
  3. Overzicht standaardenproces en beroep: het IAB levert het definitieve overzicht van het proces dat gebruikt wordt om internetstandaarden te ontwerpen. Het IAB dient als een instantie waar men beroep kan aantekenen bij onjuiste toepassing van het standaardenproces.
  4. RFC Series en IANA: het IAB is verantwoordelijk voor eindredactie en publicatie van de RFC-serie, en voor het beheer van de verschillende nummerserietoewijzingen.
  5. Link naar buiten: de IAB handelt als vertegenwoordiger van de belangen van de Internet Society in contacten met een aantal andere organisaties die zich bezig houden met standaarden en andere technische en organisatorische zaken die van belang zijn voor het wereldomvattende internet.
  6. Adviseren van ISOC: de IAB treedt op als een bron van advies en begeleiding richting de Board of Trustees en de Officers van de Internet Society met betrekking tot technische, architecturele, procedurele en (waar van toepassing), beleidszaken aangaande het internet en de faciliterende techologie.

De huidige voorzitter van de IAB is Russ Housley.

Meer informatie vind je op de IAB website - http://www.iab.org.

World Wide Web Consortium Kantoor in Nederland

Het logo van W3C-NL

ISOC werkt waar mogelijk ook samen met andere partijen voor het verspreiden van open standaarden voor de internetgemeenschap. Op dit moment wordt samengewerkt met W3C NL (het World Wide Web Consortium Kantoor in Nederland). In het kader van deze samenwerking worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd die leiden tot een betere kennis van probleemgebieden en mogelijkheden onder de doelgroepen: internetprofessionals, beslissers, wetenschappers en andere belanghebbenden. W3C NL en ISOC.nl rekenen het beiden tot hun taak open standaarden op het gebied van informatieopslag, -transformatie en -weergave te ontwikkelen en bevorderen. Door gebruik te maken van goede en stabiele standaarden wordt de totale efficiëntie verhoogd, kennis gedeeld en betere ontsluiting van informatie mogelijk gemaakt.

Meer informatie over de samenwerking in het originele persbericht.