Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Hearing Domeinnaamdebat

19 juni 2001

Met de toegenomen betekenis van het Internet krijgen domeinnamen in het .nl domein steeds meer maatschappelijke en economische waarde. Het voorkomen van geschillen rond domeinnamen en het rechtvaardig oplossen daarvan is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van de netwerksamenleving. Om deze reden heeft de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) een onafhankelijk projectteam de opdracht gegeven om een Domeinnaamdebat te organiseren. Het Domeinnaamdebat wil op een interactieve manier oplossingen ontwikkelen voor een aantal prangende vraagstukken rond domeinnamen. Het debat loop tot medio november en resulteert in concrete aanbevelingen.

De thema's van het Domeinnaamdebat zijn:

  • een geschillenregeling (Alternative Dispute Resolution Procedure)
  • de bescherming versus openbaarheid van registratiegegevens (de privacy)
  • de positie van particulieren (natuurlijke personen)
  • de territoriale beperkingen voor de aanvragen/houder van een domeinnaam

Het Domeinnaamdebat wordt zowel online via de website www.domeinnaam.nl, als offline via twee openbare hearings gevoerd. De eerste hearing vindt op 19 juni aanstaande plaats om 13.30 uur in Mediaplaza in Utrecht. Daar kun je met betrokkenen en belangstellenden tot een nadere uitwisseling van visies en standpunten over de debatthema's komen.

Een routebeschrijving vind je op www.mediaplaza.nl.

Als je niet kunt komen, dan kun je ook via de website commentaar geven op de 'Terms of Reference voor het Domeinnaamdebat' (kortweg NL RFC 2), die vanaf vandaag vanaf de website www.domeinnaam.nl. te downloaden is. Commentaar moet voor 25 juni via de website ingediend zijn. Alle inbreng wordt verondersteld te worden meegenomen in het definitieve advies dat medio november 2001 wordt uitgebracht.

Als je een bijdrage voor de hearing hebt in de vorm van een korte inleiding, statement of pleidooi over de debatthema's of een gerelateerd onderwerp, dan kun je dat vooraf aangeven. Je wordt dan ingedeeld in het programma.

Meer info en aanmelding : Ruben Mensink of www.domeinnaam.nl.

Als je ideeen of opmerkingen hebt, of input voor het standpunt waarmee ISOC dit debat in moet gaan, stuur dan een mailtje naar Michiel Leenaars of bel naar 070-3140599.

 

 

 

 

Naar overzichtsagenda