Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

The living network

Woensdag 30 mei deel I

>Nederlands - English

Outsiders, outlaws, outcasts en anderen

The living networkHet internet is een verzamelplaats van individuen. Dat betekent dat het mensen bij elkaar brengt op een manier die tot voor kort onmogelijk leek, maar ook dat een grote groep mensen structureel uitgesloten wordt. Enerzijds is het een collaboratief project zonder weerga, anderzijds is het een economisch en technisch filter dat de achterstand die een deel van de wereldbevolking in onze maatschappij heeft alleen nog maar zal vergroten. De tegenstelling tussen have's en have-not's is nu objectief meetbaar geworden: het is online of offline. Deze binaire samenleving staat voor nieuwe uitdagingen: wie behoort er tot de internetgemeenschap, hoe diep is de digitale kloof en wie staan er aan de andere kant? En hoe noemen we die mensen?

Net als de rest van de fysieke wereld waar het internet een deel van uitmaakt is het internet zeker geen homogene wereld: in de praktijk is het een ondefinieerbaar mengsel van enthousiastelingen, inhaligen, idealisten, naïevelingen, parasieten, profiteurs, slachtoffers en daders. Waar bevinden zich de randen van de internetsamenleving, waar zitten de rotte plekken? Waar ligt de balans tussen vrijheid en controle, en op welk moment schendt de botte bijl waarmee ongewenst gebruik onder controle moet worden gebracht bepaalde ethische of morele grenzen?

Met het project The living network wil ISOC.nl de randen blootleggen van het internet, en kijken welke interne krachtmetingen er op dit moment aan de gang zijn. In het kader daarvan nodigt ISOC.nl een aantal sprekers uit binnen- en buitenland uit om hun visie hierop weer te geven in een serie lezingen.Vier sprekers zullen tijdens de kickoff op 30 mei hier hun licht op laten schijnen.

Met deze aankomende serie lezingen, The Living Network, wil ISOC.nl genoeg stof verzamelen voor een boek waar wij vanaf september dit jaar aan gaan werken. Dit boek zal de maatschappelijke aspecten van onze huidige informatiemaatschappij benadrukken. Herman Hollander, algemeen directeur van ISOC.nl, zal hier woensdag 30 mei meer over vertellen.

Tijdens de lezingen op 30 mei, zal het proloog voor het boek "geschreven" worden. De vier sprekers Patrick ter Wee (The Hun), Tom Kok (oud-voorzitter D66/internetondernemer), Eric Velleman (Bartimeus) en Albert Benschop zullen aan de hand van de volgende vragen het huidige maatschappijbeeld schetsen:

  • Waarom, waartoe en hoe wordt er in het Living Network gecommuniceerd?
  • Wie maakt er wel en wie maakt er geen deel uit van het Living Network?
  • Wat is de rol van de overheid in het Living Network?
  • Wat is de impact van "user lock-out"?
Wat zijn de maatschappelijke structuren binnen het Living Network? Sociale cohesie of absolute chaos?

Met deze eerste sessie hopen wij een interessante basis te leggen voor de vervolgsessies van The Living Network die in de loop van het jaar plaats zullen vinden.

Woensdag 30 mei

  • 14.00 – 14.15 uur Opening door Patrick van Gent, Vice-voorzitter ISOC.nl-bestuur
  • 14.15 – 14.30 uur Introductie van The Living Network door Herman Hollander, Algemeen Directeur ISOC.nl
  • 14.30 – 16.45 uur Lezingen door de sprekers

Naar overzichtsagenda

Hierbij willen we jou als van harte uitnodigen om op woensdag 30 mei, aanwezig te zijn bij de aftrap van The Living Network. Aanmelden kan door vóór dinsdag 29 mei een e-mail te sturen naar Marabelle de Vries, marabelle@staff.isoc.nl.

Meer informatie: Michiel Leenaars, +31 (0)70 3140599.


The living networkOutsiders, outlaws, outcasts and others

The internet is a gathering place of individuals. That means that it brings people together in ways that were unthinkable until recently, but also that a large group of people is excluded in a structural manner. On the one hand it is a collaborative project the likes of which the world hasn't seen, on the other hand it is an economic and technical filter that will enlarge the differences with another, less fortunate part of the world. The dichotomy between have's and have-not's is now more objectivly measurable than ever: it's either on line or off line. This binary society will be facing new challenges: who belongs to the internet community, how wide is the digital gap and who is to remain on the other side? And how do we call that latter group?

Just as in the rest of the physical world that the internet is a part of, it is not homogeneous for sure: it is an undefinable blend of enthousiasts, greedmongers, idealists, naieve, parasites, victims and aggressors. What are the edges of the internet community, what are the rotten parts? Where will we find the balance between freedom and control, and at what moment will the blunt overpowering of unwanted use of the internet cross certain ethical and moral boundaries?

With the project The living network ISOC.nl wants to lay bare the boundaries of the internet, and make visible the internal struggles of the moment. To that effect ISOC.nl will be inviting a number of speakers from Europe and the rest of the world to present their take on the subject in a series of talks.

The opening session will be on 30. may 2001,

Contact: Michiel Leenaars, +31 (0)70 3140599.

 

 

 

 

Naar overzichtsagenda