Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Discussie: internet en pers/mediaverscheidenheid.

26 juni, Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

Ter gelegenheid van de opening van de 'Persmediamonitor' op het internet organiseert het Bedrijfsfonds voor de Pers op dinsdagmiddag 26 juni 2001 om 16.00 uur in het Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag een discussiebijeenkomst over de betekenis van internet voor pers/mediaverscheidenheid.

Het Persinstituut/ Amsterdam School of Communications Research (ASCoR), verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, voert reeds jarenlang in opdracht van het Bedrijfsfonds een onderzoek uit gericht op het bijhouden van de ontwikkelingen in de pers betreffende aantallen bladen, hun oplagen en ondernemingen, de redactionele zelfstandigheid, concentratie en marktaandelen van concerns. Deze gegevens worden elk jaar in het jaarverslag van het Bedrijfsfonds opgenomen. Het Bedrijfsfonds besloot vorig jaar dergelijke gegevens meer systematisch te laten verzamelen en voortaan mede te presenteren via de eigen website (http://www.bedrijfsfondspers.nl).

Deze monitor ('persmediamonitor') is inmiddels in opdracht van het Bedrijfsfonds voorbereid door ASCoR en zal op deze bijeenkomst officieel worden geopend door staatssecretaris dr Rick van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De bijeenkomst op 26 juni zal mede in het teken staan van een discussie over de vraag of en zo ja welke bijdrage het internet kan leveren aan pers/media-verscheidenheid. Op voorhand zou er gesteld kunnen worden dat er weinig reden lijkt te zijn bij mediaconcentraties vrees te koesteren voor verschraling van pers/media-verscheidenheid, omdat er via het internet steeds meer mogelijkheden beschikbaar komen om mogelijke gaten in de informatievoorziening op te vullen. In de Verenigde Staten wordt dit zelfs als argument gebruikt in pleidooien gericht op het verzachten of afschaffen van regels terzake van crossmedia-ownership. Echter, het is in deze fase nog verre van duidelijk of het internet op het gebied van die informatievoorziening uitgroeien kan/zal als een zelfstandig of als een aanvullend medium. Eigenlijk is het nog maar de vraag of het internet wel een medium kan vormen of slechts als distributiekanaal zal kunnen (blijven) fungeren. Anderzijds valt waar te nemen dat via het internet bepaalde doelgroepen makkelijker te bereiken zijn en vaak ook bereikt worden. Jongeren leggen veelal een grotere vaardigheid aan de dag om met het net om te gaan en voelen zich bij bepaalde websites nauw betrokken. Deze en andere vraagpunten in de relatie tussen internet en pers/mediaverscheidenheid zullen in deze bijeenkomst de revue passeren en hopelijk stof tot nadenken geven.

Voor het discussieforum zijn de volgende mediawoordvoerders uitgenodigd: J.J. Atsma (CDA), A.D. Bakker (D66), Mw. F. Halsema (Groen Links), A. Nicolaļ (VVD) en Mw. M. Wagenaar (PvdA). Het programma voor de bijeenkomst is als volgt. De bijeenkomst start om 15.30 uur met de ontvangst van de gasten en eindigt om 17.30 uur met een aperitief. De opening en toelichting van de 'Persmediamonitor' zal om 16.00 plaatsvinden, waarna de heer Bardoel, universitair hoofddocent communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, om 16.20 uur een inleiding zal houden over 'Internet, maatschappelijke informatievoorziening en publiek'. De forumdiscussie start om ongeveer 16.45 uur.

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen kunt u zich opgeven per e-mail: secr@bedrijfsfondspers.nl

 

 

 

 

Naar overzichtsagenda