Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

De oorlog tussen ODF en OOXML

Berichten van het standaardisatiefront

Sprekers

  • Tineke Egyedi (TU Delft)
  • Michiel Leenaars (ISOC.nl/NLnet, vml. voorzitter NEN NC 381034)
  • Jan Rietveld (NEN, secretaris NEN NC 381034)
  • Hans Bos (Microsoft, lid NEN NC 381034)
  • Rob Weemhoff (IBM, lid NEN NC 381034)
  • Pieter Hintjens (ESOMA, NoOOXML.org)
  • Fabrice Mous (Nederland Open in Verbinding, ICTU)
  • Tom Peelen (Ministerie van EZ)

Het afgelopen jaar is er achter de schermen van de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO) en daarbuiten een grote controverse geweest rondom de voorgestelde standaardisatiepogingen van Microsoft's bestandsformaat OOXML - zozeer zelfs dat de Europese Commissie een officieel onderzoek in heeft gesteld naar de gang van zaken. Tijdens een debat op 18 Maart 2008, georganiseerd door de TU Delft, gaan de belangrijkste spelers en belanghebbenden (onder meer de Nederlandse overheid) met elkaar in discussie. Waarom is er zo'n grote ophef over standaardisatie van een documentformaat? Waar gaat het precies om? Hoe ver reiken de gevolgen? Wat betekent het, bijvoorbeeld, voor de Nederlandse burger? Kan de overheid de ontwikkeling van zulke cruciale standaarden wel overlaten aan de markt? Komt het OOXML-proces er eigenlijk op neer dat sleutelstandaarden te koop zijn? Is concurrentie, ook waar het standaarden betreft, een goede zaak?

U bent van harte uitgenodigd voor dit bijzondere seminar rondom een van de 'hot topics' van de internationale ICT-wereld, en een kijkje in de heksenketel die standaardisatie soms is.

Tijd en plaats

18 Maart 2008, 9.15-12.30 uur

Faculteit Industrieel Ontwerpen
Servicepunt IO, zaal U (Crouwelzaal)
Landbergstraat 15, Delft

ACHTERGRONDINFORMATIE

Waar standaardisatie normaliter op de achtergrond plaatsvindt, was de controverse rondom OOXML niet van de voorpagina's en van de weblogs weg te branden. Maatschappelijke organisaties zoals NoOOXML.org wisten vele tienduizenden mensen te mobiliseren die in opstand kwamen tegen de in hun ogen zeer dubieuze manier waarop de initiator - het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft, onder meer leverancier van Windows en Office - te werk ging in het standaardisatieproces. De lijst klachten die ze opstelden omvat onder meer het manipuleren van commissies, chantage en publiekelijk toegegeven omkoping. ECMA, de organisatie die formeel verantwoordelijk is voor het indienen van OOXML, werd er door velen van beschuldigd dat ze een onrijpe en technisch inadequate standaard naar voren hadden laten schuiven.

Ook Nederland heeft binnen ISO een stem, die even zwaar telt als die van supermachten als China en de VS. Voor wie de pers heeft gevolgd, is bekend dat Microsoft een vetostem in heeft gezet om te voorkomen dat Nederland tegen OOXML zou stemmen. Het is een "stemonthouding" geworden. Tot eind deze maand kunnen landen nog hun stem herzien. En daar wordt gebruik van gemaakt. Hoe het afloopt, is daarom nog onduidelijk.

Inschrijven en programma

Zie de site van de TU Delft: http://www.standards-education.org/ooxml

Contact

Voor organisatorische en algemene informatie Mevr. A. de Gier, j.a.m.karna@tudelft.nl, sectie ICT, TBM, TUDelft; voor inhoudelijke zaken dr.T.M. Egyedi, t.m.egyedi@tudelft.nl

 

 

 

 

 

Naar overzichtsagenda