Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Algemene Ledenvergadering ISOC.nl

Donderdag 5 juni 2014
12.00 - 13.00 uur
Koninklijke Bibliotheek, zaal B, Den Haag

AGENDA

  1. Opening door Dick Kalkman (voorzitter)
  2. Vaststellen agenda
  3. Benoeming dhr. Bastiaan Goslings in het verenigingsbestuur
  4. Toelichting financieel jaarverslag 2013
  5. Kascommissie en decharge penningmeester.
  6. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de ALV vindt de conferentie "Het internet een jaar na Snowden" plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar desondanks vragen, opmerkingen of andere input hebt op een van de stukken, kunt uw reactie via het bureau van Internet Society Nederland of naar de secretaris van het bestuur sturen.

Registratie

Laat u even weten of u komt?

 

 

 

 

Naar overzichtsagenda