Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Doelstellingen van ISOC

Internet voor iedereen

ISOC streeft naar een internet dat bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Hiertoe stimuleert zij de verspreiding, het gebruik en toepassingen van het internet in internationale context. Daarnaast probeert zij te zorgen voor een brede maatschappelijke discussie en een evenredige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Een stabiel internet

Een belangrijk deel van ISOCís takenpakket bestaat uit het ontwikkelen en bevorderen van internetstandaarden en -protocollen ten behoeve van een stabiel internet. ISOC is de moederorganisatie voor een aantal internationale organen die zich bezig houden met onderzoek doen naar, het ontwikkelen van danwel het bevorderen van standaarden en protocollen: IETF (Internet Engineering Task Force), IAB (Internet Architecture Board), IESG (Internet Engineering Steering Group) en IRTF (Internet Research Task Force). Ook IANA, de Internet Assigned Numbers Authority, valt onder ISOC.

Kenniscentrum

Met internetprofessionals als leden heeft ISOC een erg brede bron aan kennis in huis. Door deze kennis zo efficient mogelijk te bundelen en uit te ruilen, onder andere in de vorm van de expertgroepen, is ISOC een kwalitatief hoogstaand en inhoudelijk neutraal discussieplatform voor beleidsmakers, experts en belanghebbenden. Voor deze partijen vervult ISOC bovendien een belangrijke kennismanagementfunctie.

Advies aan beleidsorganen

Op het gebied van de wet- en regelgeving omtrent internet moet nog veel onontgonnen terrein bedwongen worden. Daar waar nodig bundelt ISOC de kennis van leden, experts, beleidmakers en belanghebbenden doelbewust om beleidsorganen gevraagd en ongevraagd te adviseren wat betreft deze wet- en regelgeving. Een aantal belangrijke onderwerpen op beleidsniveau waar ISOC zich voortdurend mee bezig houdt zijn: censuur en vrijheid van meningsuiting, bescherming van privacy, (grensoverschrijdende) economische voorwaarden en drempels, internetbeleidvoering en intellectueel eigendom.

Onderwijs en Training

Door de jaarlijks terugkerende Internet Society Network Training Workshop for Countries worden internetprofessionals over de hele wereld, opgeleid in ontwerp, besturing, onderhoud en management van netwerken op internettechnologie. De inmiddels ruim 2.500 afgestudeerden van deze workshops, hebben samen een niet te onderschatten rol gespeeld in de aansluitingen van internet en verwante netwerken in vrijwel elk land dat zich in de afgelopen zeven jaar op internet aangesloten heeft. Ook in Nederland houdt ISOC trainingen, workshops en tutorials op het gebied van internettechnologie en webstandaarden (zie agenda).

Zie ook het handvest van de vereniging ISOC.nl