Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Persbericht: Burgers dagen Plasterk vanwege samenwerking NSA

Burgers tegen Plasterk

Coalitie van burgers en organisaties verzetten zich tegen 'witwassen' van NSA-data

Amsterdam, 6 november 2013 – Een coalitie van burgers en organisaties start vandaag een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat, vertegenwoordigd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Zij eisen dat de Staat stopt met het gebruiken van gegevens die niet in overeenstemming met de Nederlandse wet zijn verkregen. Op 27 november moet Plasterk bij de rechtbank Den Haag verschijnen om zijn beleid te verdedigen.

Plasterk zegt de spionage- en afluisterpraktijken van de Amerikanen te veroordelen, maar tegenover de Tweede Kamer erkent hij dat gegevens tussen de AIVD en de NSA nog steeds worden uitgewisseld. Zo komen gegevens die door de NSA in strijd met de Nederlandse wet zijn verkregen in handen van de Nederlandse inlichtingendiensten. De coalitie Burgers tegen Plasterk verzet zich hiertegen. Bovendien eist de coalitie dat Plasterk burgers wiens onrechtmatig verkregen data zijn gebruikt, daarover informeert.

Coalitie Burgers tegen Plasterk

De advocaten van bureau Brandeis voeren het proces voor de coalitie van burgers en organisaties. Oprichter Christiaan Alberdingk Thijm: 'Door NSA-data te gebruiken wordt illegaal verkregen data door Plasterk en zijn diensten witgewassen. Deze zaak moet daar een einde aan maken.'

De deelnemende burgers zijn: Rop Gonggrijp, Jeroen van Beek, Bart Nooitgedagt, Brenno de Winter en Mathieu Paapst. De aangesloten organisaties zijn: de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de Internet Society Nederland en Stichting Privacy First.

Jeroen van Beek over de zaak: 'Het lijkt alsof Nederland bij buitenlandse overheden gegevens 'shopt' die het hier niet legaal kan krijgen. Niemand lijkt verantwoordelijk te zijn of inzicht te geven in wat er precies gebeurt. Hier moet de rechter kritisch naar kijken.'

Lees de volledige dagvaarding
Download de perskit met beelden

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

  • Michiel Leenaars, Internet Society Nederland
    tel: +31 (0)6 27050947
  • Daphne van der Kroft (06 - 4280 0968, daphne@bureaubrandeis.com)
  • Christiaan Alberdingk Thijm (06 - 2501 7235, christiaan@bureaubrandeis.com

 


Internet Society Nederland

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van internetprofessionals met meer dan vijftigduizend leden in honderdzeventig landen. Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief: Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n zestienhonderd leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven, consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het internet raken.

Overzicht persberichten | Aanmelden voor perslijst ISOC.nl | Info voor de pers