Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Werkgroep e-Projects

De werkgroep e-Projects heeft tot doel de verschillen in kaart te brengen tussen 'traditionele' ICT projecten en internetprojecten (of e-Projects), bezien vanuit het vakgebied projectmanagement. De verschillen hebben dan betrekking op projectmanagement onderwerpen als business case, risicomanagement, projectorganisatie, etc., maar ook kenmerken van de projectmanager en -medewerker als attitude. Aangezien in alle projecten deze onderwerpen voorkomen gaat het erom duidelijk te krijgen op welke aspecten projectmanagement meer of minder nadruk zou moeten leggen.

De werkgroep heeft een groot aantal interviews met vele (project)managers en 'owners van business cases' gehouden over deze onderwerpen en de enquête - die u via deze site heeft kunnen invullen - is nu afgerond. (U kunt de enquête - ontwikkeld door Rob Kloots en Paul Ruigrok - nog wel bekijken.

Wat is hype en wat blijft?

Dat internet en e-business een hype is geweest, staat buiten kijf. De afgelopen jaren is het tempo waarin publicaties op dit onderwerp verschijnen enorm hoog geweest. Nieuwe bedrijven zijn in hoog tempo opgestart en de laatste tijd is duidelijk geworden dat niet al deze bedrijven een bestaansrecht hadden.

De opkomst van het internet in dit tempo heeft er, onder andere, toe geleid dat er veel nieuwe methoden en technieken zijn ontwikkeld om e-projecten aan te pakken. Er is ook veel gefröbeld, omdat de kennis niet voorhanden was, maar ook omdat het management van bedrijven deze ruimte aan e-projecten heeft gegeven.

Vanzelfsprekend is er tijdens zo'n groeifase van iets nieuws behoefte aan leren en experimenteren. Maar dat zal niet blijvend zijn. Op termijn zal de aanpak van e-projecten volwassen worden en blijven de zaken die anders aangepakt zijn vanwege de eigenschappen van e-projecten overeind. De tekenen zijn in het werkgebied heel duidelijk aanwezig dat die ontwikkeling al gestart is.

"Managing e-Projects"

Het onderzoek van de werkgroep is op 22 januari in boekvorm verschenen. In het boek "Managing e-Projects" kunt u antwoord verwachten op de vraag welke impact deze ontwikkelingen en e-Projects in het bijzonder hebben op het vak van de projectmanager.

Enkele tipjes van de sluier:

  • een informele planning (dat wil zeggen vooral pragmatisch te werk gaan zonder al te veel aandacht voor de letter van methodieken) blijkt een belangrijke succesfactor.
  • E-Projects die gericht zijn op het halen van business-doelstellingen, hebben de neiging om minder vaak wijzigingen uit te stellen tot de volgende fase of release. Juist bij het halen van business doelstellingen is snelheid belangrijk - wat dus juist vraagt om wijzigingen zoveel mogelijk uit te stellen. Liever snel een goed resultaat dan te laat een perfect resultaat.

De werkgroep bestaat uit projectmanagers van onder meer BrightHouse Management, PinkRoccade, Sogeti, CSF en Keyresult.

Voor meer informatie: Winnie Weintré, voorzitter van de werkgroep.