Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Werkgroep
"Wetgeving en Governance"

De werkgroep Wetgeving en Governance denkt na over vernieuwende juridische oplossingen voor nieuwe uitdagingen en vraagstukken in de brede, internationale context van het internet. Wet- en regelgeving vormen een levend domein, voor een belangrijk deel gebaseerd op plaats- en tijdgebonden rationele en pragmatische overwegingen. Veranderende techniek en nieuwe maatschappelijke behoeften vragen om een continue herijking van het juridische kader. Dat geldt in het bijzonder voor situaties waar handhaving niet langer opportuun is omdat de intrinsieke eigenschappen van de steeds verdergaande digitalisering en vernetwerking zorgen voor een aanzienlijke verschuiving in de balans tussen maatschappelijk nut en maatschappelijke kosten van specifieke juridische instrumenten.

De ontwikkelingen op internet gaan razendsnel, en de economische en maatschappelijke impact van juridische inertie kan groot zijn. Hoe kunnen politiek en overheid wet- en regelgeving actueel houden om zo nieuwe groeimogelijkheden te scheppen, en daardoor de samenleving maximaal laten profiteren van technische vooruitgang?

Vanuit de nieuwe werkgroep Wetgeving en governance wordt door wetenschappers, IT juristen en andere experts nagedacht over de impact die dergelijke wetgeving kan hebben op een vrij en open internet. De werkgroep is een laboratorium voor nieuwe ideeen over hoe kloven her en der tussen recht en ICT kunnen worden verkleind.

De werkgroep onderzoekt mogelijkheden voor nieuwe wetgeving (zoals in het geval van netneutraliteit), en kijkt anderzijds kritisch naar nut en noodzaak van bestaande wetgeving in problematische domeinen zoals copyright, patentwetgeving, privacybescherming, opslag telecomgegevens en het aftappen van telecommunicatie.

Getracht wordt om aan de hand van de doelstellingen van Internet Society een platform te bieden voor onderlinge discussie, om tot een gefundeerde, objectieve opinievorming te komen, zowel binnen Internet Society als voor een algemeen publiek.

Liaison naar het bestuur van Internet Society Nederland is Mathieu Paapst, docent Internetrecht en onderzoeker bij het Centrum voor Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.

Kijk in het archief van de discussielijst of registreer jezelf om deel te nemen aan de werkgroep. Ben je nog niet aangesloten bij Internet Society Nederland? Word meteen lid.

De werkgroep heeft daarnaast een eigen LinkedIn-groep alwaar discussies plaatsvinden.

Lid worden van deze werkgroep

De werkgroep staat open voor alle ISOC-leden, geinteresseerde buitenstaanders zijn ook welkom, mits van voldoende niveau. Er zijn geen kosten aan deelname in de werkgroep verbonden.

Meer info: Michiel Leenaars

 

 

 

 

Naar overzicht Vereniging Internet Society Nederland