Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

The Internet Society Re

Re: Intelligent agents & semantic web

Na de inleidende bijeenkomst over agent technologie op 26 september zal tijdens deze vervolgsessie gepoogd worden om het concept 'agent' binnen een ruimer kader te plaatsen, voorbij de 'dagelijkse' search-bots, broker en tutor agents etc. Intelligent agens blijken veel verder te gaan dan de stereotiepe benadering, zowel qua toepassing als qua concept. Vanuit een reeks hedendaagse voorbeelden en dieperliggende trends zal het toenemende belang van agenttechnologie worden ge´llustreerd. Ook zal hierbij vanuit een organisch gebaseerd perspectief aandacht uitgaan naar de aard, evolutie van en relatie tot het medium waarbinnen de meeste van 'hen' zich zullen begeven: het web, en semantische netwerken in de ruime zin.

Informatie over de sprekers

Nik Baerten studeerde af als kennistechnoloog aan de Universiteit Maastricht en is momenteel verbonden aan de afdeling Digitale Cultuur van het Maastricht McLuhan Instituut. Daar verricht hij multidisciplinair promotie onderzoek omtrent interfaces.naar kennislandschappen zoals dat gevormd door ons digitaal cultureel erfgoed. Enkele kernthema's hierbinnen zijn agents, organicism en architectuur.

Ronald Poell is werkzaam bij TNO, en houdt zich als informatiearchitect met name bezig met toepassingen op het gebied van het semantic web. Hij studeerde Geologie in Marseille (Frankrijk). Hij is de conceptuele man achter het IKM-I3-programma van TNO. Hij bedacht en ontwikkelde Notion System begin jaren negentig en zijn ervaringen hiermee vormen de basis voor de ontwikkelingen aan het semantische netwerk binnen het IKM-I3 programma.

Informatie

Wanneer: Woensdag 31 oktober 2001
Waar: ISOC.nl, Bleiswijkseweg 37e, 2712 PB Zoetermeer (routebeschrijving) - tel. 079 343 57 90
Zaal open: 13:45 uur
Kosten: 50 Euro voor ISOC-leden
100 Euro voor introduce(e)s

Aanmelden

Als je wilt deelnemen aan deze bijzondere bijeenkomst, kun je je aanmelden via de site. Let erop dat je aanmelding pas definitief is als je het reserveringsmailtje binnen 24 uur bevestigt. Mocht je problemen hebben met het registreren of de bevestiging kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Esther Roseleur (esther@staff.isoc.nl, telefoon 079-3435790).

Na aanmelding krijg je een acceptgiro toegestuurd

 

 

 

Terug naar agenda ISOC Nederland