Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Algemene Ledenvergadering ISOC.nl

Felix Meritis, 12 januari 2012

Op 12 januari 2012 vindt in Felix Meritis in Amsterdam de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats, vlak voorafgaand aan de traditionele Internetnieuwjaarsbijeenkomst.

In 2012 bestaat de vereniging Internet Society Nederland, en Internet Society internationaal al twintig jaar - en het bruist van de plannen. We nodigen je van harte uit om daar meer over te horen en om jouw ideeen en vragen met ons te delen. En natuurlijk zullen we ons het komende jaar ook met andere belangrijke zaken zoals nationale en internationale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen bezighouden, diverse kennisevenementen rondom bijvoorbeeld HTML5 organiseren en nog meer.

De vergadering wordt gehouden tijdens de Internetnieuwjaarsbijeenkomst tussen 18.30 en 19.00 uur. Voorafgaand is er vanaf 17.45 uur een ontvangst met buffet en na afloop van de ALV (vanaf 19.00 uur) is er een interessant programma met lightning talks, het voorzittersdebat onder leiding van Olaf Kolkman en nog veel meer.

AGENDA ALV:

 1. Opening door de voorzitter (Jan Willem Broekema)
 2. Vaststelling verslag ALV 8 juni 2011
 3. Jaarverslag
  • Toelichting op het verloop van het verenigingsjaar 2011 door de directeur (Michiel Leenaars).
  • Financieel jaarverslag 2011
   De penningmeester (Cees Segers) geeft toelichting op het financiele jaarverslag.
 4. Verkiezing nieuw bestuur

  Het zittend bestuur treedt af en is ten dele herverkiesbaar.
  Er zijn negen nieuwe bestuursleden die voorgedragen zijn:

  Daarnaast zijn uit het zittend bestuur herverkiesbaar:

  Reinder Rustema, Froukje Idema en Prof. dr. Cees de Laat zijn niet herverkiesbaar. Wij danken hen voor hun intensieve bijdrage aan de vereniging.

 5. Decharge bestuur en installatie gekozen nieuw bestuur
 6. Benoeming nieuwe kascie.
 7. Toelichting gang van zaken en plannen voor 2012 van ISOC.nl
 8. Mededelingen en rondvraag
 9. Sluiting ALV

 

 

 

 

Naar overzichtsagenda