Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Masterclass Emailsecurity

DKIM en DMARC

28 maart 2013, Den Haag

email

Murray Kucharawy, oprichter en voorzitter van het Trusted Domain Project. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in open source en commercieel berichtenverkeer, standaardenontwikkeling en operations. Hij heeft drie patenten rondom verbeteringen op de bezorging van email op zijn naam en is (mede-)auteur van vijftien Internet RFCs. Hij is een prominent lid van de Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) en lead developer van OpenDKIM en OpenDMARC. Hij sinds 2012 werkzaam voor Facebook.

In zijn masterclass gaat Murray diep in op de belangrijkste technologien om email beter en veiliger te verwerken, en op DKIM en DMARC in het bijzonder. DKIM is vorig jaar in Nederland door het College Standaardisatie opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst. De standaard wordt al succesvol ingezet door emailproviders als Yahoo en Google, door overheden (waaronder de Nederlandse overheid) en een groeiend aantal grote en kleine ondernemingen. De inzet van DKIM zorgde bijvoorbeeld voor een daling van 71% van het aantal valse e-mails dat gebruik maakt van het domein ING.nl.

De ontwikkelingen rondom DKIM en DMARC gaan ontzettend snel. In zijn masterclass zal Murray Kucharawy uitgebreid ingaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot zowel technologie als deployment.

Lokatie

De bijeenkomst vindt plaats tussen 11.00 uur en 13.00 uur bij Internet Society Nederland in zaal A van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ontvangst vanaf 10.30 uur. NB. Aansluitend (van 14.00 uur tot 17.00 uur) is er een middagseminar over DKIM met sprekers van onder meer ING, XS4all, MailMerk, Forum Standaardisatie, KING en het National Cyber Security Center. Hiervoor dient u zich apart aan te melden.

Deelname kost 50 euro. Deelname is gratis voor leden van Internet Society Nederland, voor studenten en promovendi en voor ambtenaren.

Inschrijven

Forum Standaardisatie ISOC