Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

PERSBERICHT

Rapport 'Slim Graafwerk" van ISOC.nl voorziet 90 procent van Nederland breedbandige toegang

Den Haag, 21 juni 2001

In de persconferentie die ISOC.nl vanmorgen hield in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag heeft de heer H. Grol namens Staatssecretaris mevrouw M. de Vries het rapport 'Slim Graafwerk' van de expertgroep Breedband van Internet Society Nederland (ISOC.nl) in ontvangst genomen. Het rapport is overhandigd door de voorzitter van de vereniging en tevens co-auteur van 'Slim Graafwerk', de heer Koos Andriessen.

De expertgroep Breedband van de Internet Society Nederland heeft onderzocht hoe op relatief korte termijn een hoogwaardige, toekomstvaste communicatie-infrastructuur kan worden aangelegd. Tot nu toe is de overheid van mening dat aansluiting van huishoudens op een breedbandig internet een zaak is van de markt. Maar aangezien initiatieven daartoe niet binnen afzienbare tijd zullen ontstaan, ziet de expertgroep een belangrijke rol voor de overheid weggelegd om de markt weer vlot te trekken.

Centraal in dit rapport staan de gemeenten. Zij zouden zich moeten toeleggen op een tweetal zaken. Allereerst kunnen gemeenten de aanleg van de benodigde buizen meenemen bij de aanbouw van nieuwe wijken of aanleg van riolering e.d. Om de uitrol aanzienlijk te versnellen echter zouden gemeenten de aansluitvraag van consumenten en middelgrote gebruikers moeten bundelen.

De stelling van de expertgroep is dat nagenoeg heel Nederland ontsloten kan worden met een overheidsinvestering van drie miljard gulden in tien jaar tijd. Dit bedrag zal een totaal van 14 miljard aan private investeringen stimuleren. Daarmee wordt een totaal behaald van 17 miljard, wat voldoende zou moeten zijn om ruim 90 procent van de huishoudens in Nederland aangesloten te krijgen.

Omdat Nederland zich net als vele andere landen overigens zich nog aan het begin van de leercurve bevindt, pleit de expertgroep ervoor te starten met een subsidie van 400 miljoen gulden om een aantal substantiŽle experimenten op te zetten.

Meer over 'Slim Graafwerk'


Noot voor de redactie

Voor meer informatie:
Abigail Hall, Internet Society Nederland, 079 343 5791, abigail@staff.isoc.nl


Internet Society Nederland

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van internetprofessionals met meer dan vijftigduizend leden in honderdzeventig landen. Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief: Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n zestienhonderd leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven, consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het internet raken.

Overzicht persberichten | Aanmelden voor perslijst ISOC.nl | Info voor de pers