Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Publicaties Internet Society Nederland

Publicaties Internet Society

Nieuwsbrief

Internet Society Nederland geeft tien keer per jaar een elektronische nieuwsbrief uit met daarin de laatste ontwikkelingen, columns, achtergrondinformatie en interessante vacactures uit de Nederlandse en internationale internetwereld. En natuurlijk aankondigingen van belangrijke evenementen, publieke consultaties, nieuwe werkgroepen en nog veel meer.

Ga naar het nieuwsbriefarchief of schrijf je in

De parlementaire democratie, de elektronische overheid en de nieuwe communicatiemiddelen

De parlementaire democratie, de elektronische overheid en de nieuwe communicatiemiddelen

Rondom de digitale democratie zijn veel opgeklopte verwachtingen, die bij lange na niet waargemaakt kunnen worden. Dit boekje bevat een aantal korte stukken met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor een goed overheidsbeleid op het gebied van digitale democratie, uitgebracht als advies aan de Tweede Kamer. Op dit moment ligt volgens ISOC.nl de grootste democratische vernieuwing in de vergroting van transparantie van de overheid en de manier waarop zij haar taken uitvoert. Digitale inspraak kan voor een groot deel verlopen via het publieke domein op internet, en de overheid heeft een duidelijke taak om ook daar betrouwbaarheid, stabiliteit en openheid te faciliteren. Inclusiviteit voor alle bevolkings-groepen is misschien nog wel de grootste uitdaging - in ieder geval niet het gebruik van een willekeurige technologie. Over al deze onderwerpen vindt u een kort maar helder overzicht voorzien van enkele prikkelende stellingen.

Heeft u vragen over deze publicatie neem dan contact op met Michiel Leenaars.

De parlementaire democratie, de elektronische overheid en de nieuwe communicatiemiddelen
[Download in PDF-formaat]

P

De parlementaire democratie, de elektronische overheid en de nieuwe communicatiemiddelen

De parlementaire democratie, de elektronische overheid en de nieuwe communicatiemiddelen

Rondom de digitale democratie zijn veel opgeklopte verwachtingen, die bij lange na niet waargemaakt kunnen worden. Dit boekje bevat een aantal korte stukken met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor een goed overheidsbeleid op het gebied van digitale democratie, uitgebracht als advies aan de Tweede Kamer. Op dit moment ligt volgens ISOC.nl de grootste democratische vernieuwing in de vergroting van transparantie van de overheid en de manier waarop zij haar taken uitvoert. Digitale inspraak kan voor een groot deel verlopen via het publieke domein op internet, en de overheid heeft een duidelijke taak om ook daar betrouwbaarheid, stabiliteit en openheid te faciliteren. Inclusiviteit voor alle bevolkings-groepen is misschien nog wel de grootste uitdaging - in ieder geval niet het gebruik van een willekeurige technologie. Over al deze onderwerpen vindt u een kort maar helder overzicht voorzien van enkele prikkelende stellingen.

Heeft u vragen over deze publicatie neem dan contact op met Michiel Leenaars.

De parlementaire democratie, de elektronische overheid en de nieuwe communicatiemiddelen
[Download in PDF-formaat]

Navigeren op de informatieoceaan

Het manifest van de commissie MaasTussen december 2001 en mei 2002 boog een commissie bestaande uit ruim twintig wetenschappers, ondernemers, leerexperts en topbeleidsmensen onder leiding van Trude Maas zich op initiatief van Internet Society Nederland over de vraag of en hoe 'leven lang leren' in Nederland gestalte moet krijgen. Het resultaat is het manifest 'Navigeren op de informatieoceaan', een inspirerend, actueel en gefundeerd overzicht van een aantal noodzakelijke maatregelen en uitgangspunten met betrekking tot leven lang leren. Het manifest is op 9 juli 2002 gepresenteerd in Nieuwspoort.

Navigeren op de informatieoceaan
[Website]

Highlights ISOC.nl ledenenquete 2002

Begin 2002 heeft Pro Active Internationaal een onderzoek gehouden onder de leden van ISOC.nl. In dit document vindt u enerzijds ondermeer informatie over waarom internetprofessionals lid worden en zijn van ISOC.nl, anderzijds geven de leden ook hun visie op de ontwikkelingen in de internetbranche en geven ze aan wat hun verwachtigingen zijn. Belangrijke aandachtspunten voor de toekomst en ontwikkeling van het internet zijn: breedband, privacy & identificatie, security & beveilliging en betrouwbaarheid van de netwerkstructuur. Maar liefst 81% vindt dat de politiek onvoldoende aandacht besteedt aan ICT in de verkiezingsprogramma's.

Highlights ISOC.nl enquete 2002
[PDF]

Internetwitboek 2002-2006

ISOC internet witboek 2002-2006

In het huidige regeerakkoord was de visie op de rol van informatietechnologie en internet nog te vatten in twee zinnen over "de ontwikkeling naar een internet-economie" en "het van jongsaf leren spelen en werken met moderne informatie- en communicatietechnologie". Als vereniging van internetprofessionals, internetgebruikers en beleidsmakers wil ISOC.nl bijdragen aan de totstandkoming van een verantwoord internetbeleid voor de komende kabinetsperiode. Dit internetwitboek is daarin een eerste stap. In een aantal denktank-sessies, persoonlijke interviews, bijdrages van expertgroepen en discussies via e-mail en de website is een aantal belangrijke beleidsonderwerpen in kaart gebracht en vervolgens in werkgroepen verder uitgewerkt. Hieronder kan het volledige rapport gedownload worden in zowel een PDF, Rich Text en Word-versie.

Heeft u vragen over het Internetwitboek neem dan contact op met Michiel Leenaars.

Internetwitboek 2002 - 2006
[PDF] [RTF] [Word]

Slim graafwerk

Slim Graafwerk Onder voorzitterschap van ISOC.nl-voorzitter Koos Andriessen heeft de expertgroep Breedband zich gebogen over de vraag onder welke voorwaarden in de toekomst een ruimere toepassing van internet mogelijk is. Het rapport 'Slim Graafwerk' geeft een helder antwoord op de vraag, op welke wijze in Nederland een hoogwaardige en toekomstvaste communicatie- en infrastructuur kan worden gerealiseerd. Hieronder kan het volledige rapport gedownload worden in zowel een PDF, RTF als een Word versie. Verder is de presentatie die Kees Neggers gaf bij de overhandiging in Nieuwspoort beschikbaar. Er is ook een samenvatting van 'Slim Graafwerk' beschikbaar. There is also a summary in english. U kunt ook contact opnemen met het bureau van ISOC.nl voor toezending van het rapport.

Volledig rapport 'Slim Graafwerk'
[PDF] [Rich Text format] [Word]

Samenvatting 'Slim Graafwerk'

Summary 'Smart Digging'
[HTML] [Word]

Presentaties: C. Neggers
[Powerpoint] [webversie]
J.E. Andriessen
[Video]

Persbericht 21 juni

Ouderen en @penstaartjes

Ouderen en @penstaartjes

Dit rapport, dat ISOC in samenwerking met Seniorweb en KMBV liet maken, is een kwalitatief onderzoek naar internetgebruik onder ouderen in woonzorgcentra. Er is ook een samenvatting beschikbaar. This report is a qualitative survey on internetuse by the elderly in housing care centres, there is a summary in English.

Volledig rapport 'Ouderen en @penstaartjes'
[PDF] [Rich Text format] [Word]

Email4all

E-mail for all

Dit onderzoek dat door M&I/Partners werd uitgevoerd in opdracht van ISOC.nl, bekijkt de mogelijkheden die in Nederland bestaan om e-mail beschikbaar te maken voor de voltallige Nederlandse bevolking. Een deel van het project was een indicatief onderzoek onder 1376 mensen naar hun gebruik van email en het internet, uitgevoerd door Intomart.

Eindrapport 'E-mail4all'
[PDF] [Rich Text format] [Word]

Katern I: Gebruikersperspectief'
[PDF] [Rich Text format] [Word]

Katern II: Publiek perspectief'
[PDF] [Rich Text format] [Word]

Katern III: Perspectief Sleutelspelers'
[PDF] [Rich Text format] [Word]


Publicaties Internet Society

Internet Society Newsletter

In deze maandelijkse nieuwsbrief geeft Internet Society nieuws en updates over wat er gebeurt in de verschillende landenafdelingen van Internet Society wereldwijd.

Internet Society Newsletter

IETF Journal

IETF Journal

IETF Journal geeft een begrijpelijk en compact overzicht van de technische ontwikkelingen binnen de internetwereld. Het tijdschrift verschijnt 3x per jaar, zowel elektronisch als op papier. IETF Journal levert een kijkje achter de schermen van de IETF Working Groups (WGs), en attendeert u op de belangrijkste ontwikkelingen die worden besproken op de IETF meetings en op IETF mailinglijsten.

IETF Journal

Member briefings

ISOC member briefings

Internet Society Member Briefings Vanaf juli 2001 is ISOC van start gegaan met een serie papers die door gezaghebbende ISOC experts vanuit de zakelijke, academische en techische gemeenschap worden geschreven. Deze 'member briefings' nemen de belangrijkste onderwerpen op ieder gebied onder de loep en de mogelijke impact op de internetsector. Iedere maand verschijnt er een briefing, indien u vragen hebt stuur dan een mail (in het engels) naar briefings@isoc.org.

http://www.isoc.org/briefings

Archief On the internet

On the internet

Bekijk het archief van 'On the internet', een internationaal tijdschrift en een toonaangevende informatiebron uit de begindagen van het internet over de ontwikkeling van het internet en de impact op de zakenwereld, het onderwijs en de samenleving. Elk nummer heeft een thema, zoals internetstandaarden, internet in ontwikkelingsgebieden en internationaal beleid. On the internet verscheen driemaal per jaar tot 2001, en was alleen beschikbaar voor de leden van ISOC. Naast de elektronische versie was er ook een papieren editie.

Archief e-On the internet