Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

ISOC Internet Innovatie Award

Algemeen | Reglement | Vorige editie | Iemand nomineren

Reglement

1. DEFINITIE VAN DE ISOC AWARDS

Art. 1. - Het bestuur van de vereniging ISOC Nederland (ISOC.nl), aangesteld door de leden van deze vereniging, heeft besloten dat er door de vereniging periodiek een ISOC Intrenet Innovatie Award zal worden uitgereikt.

2. NOMINATIEPROCEDURE

Art. 2. - De prijzen kunnen worden toegekend aan individuen, projecten en organisaties die zich bezig houden met aan internet gerelateerde zaken. De kandidaturen voor de ISOC Internet Innovatie Award moeten via de website van ISOC.nl of onder vertrouwelijke omslag, ingezonden worden naar het bureau van Internet Society Nederland in Den Haag.

Art. 3. - De kandidaten mogen de Nederlandse nationaliteit of een vreemde nationaliteit bezitten, maar dienen hun activiteiten ten minste ten dele in Nederland uit te voeren. De kandidaturen worden voorgedragen door de individuele leden van Internet Society onder de voorwaarden die in artikel 2 van dit reglement worden gesteld. Bij de voordracht hoort een motivatie, waarin wordt toegelicht om welke redenen de genoemde kandidaat in aanmerking moet komen voor de Award.

3. JURY, STEMMING, SELECTIE VAN KANDIDATEN

Art. 4. - Een door het bestuur van Internet Society Nederland aangestelde selectiecommissie beoordeelt de door de leden aangedragen kandidaten, op basis van de bijgeleverde motivatie en eventuele aanvullende informatie die zij daarbij wenst te gebruiken. Indien meerdere leden dezelfde kandidaat nomineren, worden alle toelichtingen aan de jury ter beschikking gesteld. De selectiecommissie nomineert zes finalisten, die vervolgens door een vakjury zullen worden beoordeeld.

Art. 5. - Op basis van de uiteindelijke nominaties worden alle finalisten benaderd door het bureau van de vereniging voor een samenvatting van hun activiteiten van maximaal een pagina A4 aan te leveren over hun project/initiatief. Indien de genomineerde partij om welke reden dan ook niet in staat is om de jury van dergelijke informatie te voorzien, kunnen medewerkers of leden van de vereniging deze informatie alsnog aandragen.

Art. 6. - Een door het bestuur van Internet Society Nederland aangestelde vakjury zal worden ingesteld die de kandidaten beoordeelt aan de hand van de al eerder beschikbare gegevens en de eigen motivatie. De jury wijst uit de finalisten een uiteindelijke winnaar aan, en levert daarvoor verantwoording af middels een juryrapport waarin de keuze wordt gemotiveerd. Bij uitzonderlijke verdiensten van een of meerdere andere genomineerden kan zij een eervolle vermelding toekennen. De jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

4. ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT

Art. 7. - Het secretariaat van de ISOC Internet Innovatie Award wordt gevoerd vanuit het bureau van Internet Society Nederland. Het secretariaat werkt onder leiding van het bestuur en is onder meer belast met de publiciteit, in Nederland en daarbuiten. Het bepaalt ook de modaliteiten inzake indientermijn en onderzoek van de kandidaturen rond de toekenning van de Internet Innovatie Award.

5. VOORBEHOUD

Art. 8. - De bestuur van de vereniging ISOC.nl behoudt zich het recht voor om de bepalingen van onderhavig reglement en de samenstelling van de selectiecommissie en de jury geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

 

 

 

ISOC Internet Innovatie Award

Algemeen | Reglement | Vorige editie | Iemand nomineren