Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

ISOC Nederland

In de Raad van Advies van Internet Society Nederland hebben momenteel zitting:

Henk Broeders

Henk Broeders (1952) is voorzitter van NL~ICT, lid van het Executive Committee Capgemini S.A. en Managing Director Capgemini SBU Northern Europe and Asia Pacific. Hij begon zijn carrière in de automatisering in 1973 bij Dow Chemicals Nederland. In 1980 stapte hij over naar Volmac, waar hij diverse functies bekleedde in automatisering en management. In 1992 werd Henk benoemd tot algemeen directeur van IQUIP Informatica BV, een dochterbedrijf van Cap Gemini N.V. Per mei 1998 werd Henk benoemd tot lid van de directie van Cap Gemini N.V.. Na de overname van Ernst & Young Consulting door Cap Gemini in 2000 volgde de benoeming tot directievoorzitter van Cap Gemini Ernst & Young in de Benelux per 1 oktober 2000. Vanaf 1 januari 2004 bekleedt Henk de functie van managing director Cap Gemini Ernst & Young Strategic Business Unit Northern Europe and Asia Pacific. Tevens is hij lid van het Executive Committee Capgemini S.A. Henk maakt deel uit van diverse nationale adviescommissies op het gebied van informatietechnologie, zoals het ICT-forum, cie. ICT en Overheid, de raad van advies van Media Plaza en van NOREA. Verder bekleedt hij een aantal nevenfuncties: non-executive member of the Board van het Amerikaanse onderzoeksbureau Forrester Research, voorzitter Nederland~ICT, lid van het Dagelijks Bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vice-voorzitter Raad voor Werk en Inkomen en raadslid van de SER.

Hans Franken

Hans Franken (1936) is sinds 28 september 2004 lid van de CDA-fractie in de Eerste-Kamer. Prof. dr. mr. Franken is hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden..In de Eerste Kamer houdt de heer Franken zich onder andere bezig met Justitie, Sociale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Hans Franken is cum laude gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde ruim driehonderd artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Van 1 september 1983 tot 1 maart 1987 was hij lid van de Raad van State, benoemd bij K.B.. Daarvoor was hij onder meer hoogleraar inleiding tot rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, rechter aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Hij maakt deel uit van het bestuur van het ADR Centrum voor het Bedrijfsleven, Nederland Instituut voor Mediation, Commissie van Toezicht Stichting Integriteit Bouwbedrijven, de sociaal-wetenschappelijke raad Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is of was voorzitter van onder meer de Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens, de Programmacommissie informatietechnologie en recht, Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, de Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche, de Stuurgroep Electronic Commerce Platform Nederland, de commissie grondrechten in het digitale tijdperk en College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming. In de periode 1999-2000 was hij algemeen secretaris van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Van 1988 tot 2004 was hij kroonlid en plaatsvervangend kroonlid van de S.E.R. (Sociaal-Economische Raad). In 2006 ontving hij de Winston Award (positieve privacyprijs).

Martijn Hoogeveen

Martijn Hoogeveen (1963) is oud-hoogleraar multimedia/e-commerce bij de Open Universiteit van 1998-2004. In 1994 promoveerde hij aan de TU Delft op een proefschrift met als onderwerp de levensvatbaarheid van multimedia marketingsystemen. Hij is mede-oprichter van TakeitNow.com en incubator van een aantal e-commerce-initiatieven zoals iMerge, ICEshop, YourShirt, FuturumShop, en ICEcat. Tot 1999 was Martijn Hoogeveen manager business development bij KPN Internetdiensten. Hij heeft onder meer het team geleid dat het concept voor Het Net heeft ontwikkeld, geïnspireerd op de Spaanse free access-dienst InfoVia. Voor zijn werk bij KPN was hij developer bij Cap Gemini en later onderzoeker bij KPN Research.

Erik Huizer

Erik Huizer is CTO van SURFnet. Hiervoor was hij onder meer directeur Kennis bij TNO ICT en directeur business development bij het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB). Huizer studeerde materiaalkunde aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft en promoveerde aan dezelfde universiteit in 1987 op zijn onderzoek bij het Laboratorium voor Metaalkunde. In 1995 rondde hij aan de Business School Nederland het Executive Management Program af. Vanaf 1987 is Huizer actief in internetontwikkelingen, eerst bij Rijkswaterstaat en vanaf 1988 bij SURFnet, waar hij als projectmanager en later directeur van het SURFnet ExpertiseCentrum leiding gaf aan projecten op het gebied van geavanceerde toepassingen voor internet. Huizer is actief in verschillende internationale organisaties voor onderzoek naar en strategische ontwikkeling van internet. Van 1991 tot 1995 was hij Area Director voor de Applications area van de Internet Engineering Task Force (IETF) en in die hoedanigheid lid van de Internet Engineering Steering Group (IESG). Van 1995 tot 2002 was hij lid van de Internet Architecture Board.

Daarnaast maakt Erik Huizer deel uit van de Board of Directors van Eurofiber, de Raad van Advies voor de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, de Board of Trustees van de Internet Society, de Adviesraad van SURFnet en het Kennisnet Innovation Program en de Adviesraad voor de Media- en Entertainment management program van de CHN university Netherlands. Tot 2000 was hij voorzitter van het bestuur van de Digitale Stad (Amsterdam Digital City, DDS), van 1999 tot 2003 eveneens van The European Internet Seminars Foundation. Hij maakte deel uit van de Expertgroep Breedband, de commissie Andriessen en was een oprichtingslid van de internationale Internet Society.

Prof. dr. ir. Cees de Laat

Prof. dr. ir. Cees de Laat leidt de onderzoeksgroep System and Network Engineering (SNE) aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek in zijn groep bestrijkt optische en switched netwerktechnologie voor internettransport van grootschalige hoeveelheden data in terascale wetenschappelijke toepassingen, semantisch web om netwerken en bijbehorende infrastructuurelementen te beschrijven, gedistribueerde authorisatie-architecturen over de grenzen van organisaties en systeembeveiliging en privacy-bewaking in gedistribueerde omgevingen.

Samen met SURFnet ontwikkelt en implementeert hij projecten binnen SURFnet7. Hij werkt samen met de Universiteit van California San Diego (UCSD) in de door de Amerikaanse NSF gefinancieerde projecten OptiPuter en GreenLight, die tot doel hebben om samenwerkingsomgevingen voor wetenschappers te ontwikkelen en om de energie- en milieuaspecten van dergelijke infrastructuur te analyseren. Prof. de Laat is bestuurslid van Open Grid Forum en daarbinnen initiator van de Green-Sonar werkgroep-bijeenkomsten om tot standaardisatie te komen van energiegebruik in cyber-infrastructuur. Bovendien is hij voorzitter van GridForum.nl en zetelt in de Lawrence Berkeley Laboratory Policy Board waar hij zich bezighoudt met ESnet. Hij is mede-oprichter en organisator van verschillende van de afgelopen bijeenkomsten van de Global Lambda Integrated Facility (GLIF) en oprichtend lid van CineGrid.org.

Luigi van Leeuwen

Luigi van Leeuwen (1939) is waarnemend burgemeester van Wassenaar. Van Leeuwen was tussen 1998 en 2005 bijzonder hoogleraar openbare financiën van de lagere overheden aan de UvT. Dr. van Leeuwen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 1989 aan de Universiteit van op Amsterdam op het proefschrift "De gemeente centraal: om de doeltreffendheid van het binnenlands bestuur". Van Leeuwen was tussen 1975 en 1988 burgemeester van Capelle aan den IJssel en tussen 1988 en 2004 burgemeester van Zoetermeer. Tussen 1994 en 1997 was hij ook bijzonder hoogleraar lokale heffingen aan de Erasmus Universiteit. Van 1966 tot 1971 was hij raadslid voor de VVD, daarnaast werd hij in 1970 benoemd tot gecommiteerde van het openbaar lichaam Rijnmond. Thans is hij als directeur en zelfstandig adviseur verbonden aan Luigi van Leeuwen Mediation en Advise.

Rob Rapmund

Rob Rapmund (1947) is senior partner van Twynstra Gudde Management Consultants en heeft al meer dan 25 jaar ervaring als organisatie-adviseur. Hij heeft verschillende functies vervuld bij de gemeente Rotterdam en was 12,5 jaar vennoot van het mede door hem opgerichte adviesbureau HGRV. In opdracht van achtereenvolgende ministers van Onderwijs heeft hij vanaf 1986 grote, landelijke innovatieprojecten opgezet en geleid (NaBoNT, PRESTO, Prommitt/Committ). Van begin 1998 tot eind 2002 heeft hij leiding gegeven aan de ontwikkeling van Kennisnet, de internet organisatie voor het onderwijs, het laatst als (statutair) mede-directeur.. Hij adviseert overheden en non-profitinstellingen op het gebied van strategie en innovatie, met name in relatie tot ICT en internet, en ondersteunt een aantal onderwijsinstellingen bij de ontwikkeling van hun ict-beleid.

Roelof Meijer

Roelof Meijer is sinds 2005 directeur van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), als opvolger van Bart Boswinkel en interim directeur Dirk van Kappen. Voor zijn aanstelling bij SIDN was Roelof Meijer directielid bij de trainingsorganisatie PTC+, een organisatie die voort is gekomen uit de agrarische praktijkcentra die na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht om de voedselproductie voor de eigen bevolking veilig te kunnen stellen.

Marietje Schaake

Marietje Schaake is sinds 2009 lid van het Europarlement, waarin zij onder meer lid is van de commissie voor buitenlandse zaken en de commissie voor Internationale Handel (INTA). Zie voor een overzicht van haar parlementaire werk de site van het Europarlement.

Naast haar werk in het Europees Parlement is zij lid van de European Council on Foreign Relations, lid van het bestuur van het Iran Human Rights Documentation Center en lid van het Investment Committee van het Digital Defenders Partnership. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Free Press Unlimited, lid van de Board of Governors van de European Internet Foundation, lid van de raad van bestuur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, en van het Comité Aanbeveling van het Nederlandse Model European Parliament.