Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

PERSBERICHT

Rapport "Slim Graafwerk" pleit voor glasvezelaansluitingen door heel Nederland - ISOC.nl ziet in glasvezelaansluiting voor alle woningen en bedrijven enige garantie voor toekomstvaste communicatie-infrastructuur

Den Haag, 15 juni 2001

Dhr. Koos Andriessen, voorzitter Internet Society Nederland (ISOC.nl), overhandigt op 21 juni a.s. in Nieuwspoort het rapport 'Slim Graafwerk' aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries. Dit rapport breekt een lans voor glasvezelaansluitingen naar elke woning en elk bedrijf in Nederland. Alleen op die manier kan ons land beschikken over een toekomstvaste communicatie-infrastructuur.

Onder voorzitterschap van Andriessen heeft de expertgroep Breedband van ISOC.nl zich gebogen over de vraag onder welke voorwaarden in de toekomst een ruimere toepassing van internet mogelijk is. Het rapport "Slim Graafwerk" geeft een helder antwoord op de vraag, op welke wijze in Nederland een hoogwaardige en toekomstvaste communicatie- en infrastructuur kan worden gerealiseerd. Het is al lange tijd bekend dat het probleem ligt bij de laatste kilometer. Alleen een glasvezelaansluiting direct naar woningen en bedrijven biedt voldoende bandbreedte voor de toekomst. De expertgroep Breedband bestaat uit professionals van zowel de vraag- als de aanbodzijde van communicatienetwerken.

De presentatie van Andriessen wordt ingeleid door Kees Neggers, directeur van Surfnet en Trustee, Executive van ISOC.org en co-auteur van dit rapport. Neggers zal ingaan op de huidige problematiek rondom glasvezelaansluitingen in Nederland.

Na afloop van de presentatie is er de mogelijkheid om met een aantal opstellers van het rapport in discussie te gaan over het zojuist gepresenteerde rapport. De overhandiging en presentatie van "Slim Graafwerk" vindt donderdag 21 juni in Nieuwspoort, Den Haag plaats van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Persbericht 21 juni

Meer over 'Slim Graafwerk'

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:
Abigail Hall, Internet Society Nederland, 079 343 5791, abigail@staff.isoc.nl


Internet Society Nederland

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van internetprofessionals met meer dan vijftigduizend leden in honderdzeventig landen. Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief: Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n zestienhonderd leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven, consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het internet raken.

Overzicht persberichten | Aanmelden voor perslijst ISOC.nl | Info voor de pers