Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Bestuursverkiezingen ISOC.nl

30 mei 2001

Op 30 mei aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal onder andere het bestuur van onze vereniging voor het komende jaar gekozen worden. Zoals het huishoudelijk reglement voorschrijft, is er een kiescommissie gevormd, bestaande uit de volgende personen:

  • Joep SG Brouwers, Secretaris Bestuur
  • Henk de Goede, Voorzitter Participantenraad
  • Herman Hollander, Directeur Bureau

Binnen het bestuur zijn voor het komende jaar de volgende vacatures ontstaan:
Andries Bottema, Jan Davids, Bert Hondebrink, Arne Otte en Kees Smaal.
Kees Smaal en Andries Bottema hebben zich al eerder in het lopende bestuursjaar terug moeten trekken. Arne Otte, Jan Davids en Bert Hondebrink hebben om verschillende redenen geen mogelijkheid gezien hun bestuurslidmaatschap voort te zetten. Hierbij willen wij de heren hartelijk bedanken voor hun inzet voor Internet Society Nederland.

12 mei jl. liep de kandidaatstelling af. De volgende vijf nieuwe kandidaten hebben zich gemeld:

Op 30 mei wordt je verzocht je stem uit te brengen voor deze kandidaten. Het is nog mogelijk tegenkandidaten aan de kiescommissie voor te stellen. Deze "tegenkandidaatstelling" dient echter ondersteund te worden door 10 handtekeningen van ISOC-leden inclusief motivatie en CV van de tegenkandidaat. De kiescommissie is verplicht de tegenkandidering te vermelden, maar kan beslissen de kandidering nietig te verklaren zonder opgaaf van redenen.

Voorafgaand aan de ALV (vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur) wordt voor de leden van ISOC en andere geinteresseerden het minicongres The Living Network gehouden. Aan dit interessante en verrassende conges zijn geen kosten verbonden. U bent van harte welkom.

 

 

 

 

Naar overzichtsagenda