Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

Werkgroep FLOSS

FLOSS staat voor Free/Libre & Open Source Software (Zie: wikipedia:FLOSS) en wordt ook wel "Vrije Software" of "Open Source" software genoemd. De werkgroep FLOSS reflecteert over de grondbeginselen en implicaties van FLOSS software op de maatschappij en probeert een brugfunctie te vervullen tussen overheid en bedrijfsleven enerzijds en FLOSS experts en bedrijven anderzijds. Het doel is het onder de aandacht brengen van de betekenis van de ontwikkelingen op het gebied van FLOSS en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor overheid, burgers en bedrijfsleven.

Principes FLOSS software

Free/Libre & Open Source Software voldoet aan een aantal eisen. Zie bijvoorbeeld de Free Software Foundation Europe voor een goede uitleg. Een strenge definitie van Open Source is te vinden op de website van het Open Source Initiative.

FLOSS Software biedt de vrijheid om

  • het programma te gebruiken voor elk doel;
  • de manier waarop het programma werkt te bestuderen, en om het aan te passen aan je behoeften;
  • het programma te verspreiden;
  • het programma te verbeteren en te verspreiden, zodat de hele gemeenschap er voordeel uit kan halen.

Door deze vrijheden biedt FLOSS software de vrijheid om te leren, de vrijheid om les te geven, de vrijheid van concurrentie, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van keuze.

Voor een beschrijving van het belang van FLOSS voor de Information Society, beschreven door de Free Software Foundation, zie: http://fsfeurope.org/documents/fp6/lafis.en.html

Context

De laatste jaren zijn de groeicijfers van de FLOSS ontwikkeling praktisch gezien exponentieel. Terwijl elke dag meer computergebruikers de FLOSS productie voeden, wordt er een systeem van intellectuele creatie gegenereerd dat veel productiever is dan het traditionele systeem dat door de wetten van 'intellectueel eigendom' beheerst wordt.

Dwars door alle technische en politieke stromingen heen verbreidt zich het gebruik en de verspreiding van FLOSS, dat meer dan alleen het instrumentele karakter ervan, als gereedschap, een cultuur met zich meebrengt: een nieuwe organisatievorm, een vorm van het begrijpen en verspreiden van kennis. Een bijzondere sociale en politieke visie die past in de structuur en dynamiek van het internet zelf.

We begrijpen dat het gebruik van dit soort software, en van de juridische basis ervan (GPL, Copyleft, de software-licenties waaronder de betreffende software geleverd wordt, en de juridische initiatieven die daarin hun basis hebben, zoals Creative Commons, ...) direct de ontwikkeling raakt van de Informatie Samenleving en de mogelijkheden tot democratisering ervan. Niet alleen op het gebied van informatica, maar ook wat betreft de invloed op patenten, intellectueel eigendom en de juridische regelgeving.

Aan de ene kant zijn vele andere online-gemeenschappen een duidelijk voorbeeld van de samenwerking via internet en dichtbij de nieuwe vormen van participatie die een blik werpt op mogelijkheden voor een digitale democratie. Aan de andere kant blijkt dat mensen in deze nieuwe samenwerkingsvorm in staat zijn FLOSS te produceren van ongekende kwaliteit en complexiteit.

Daarom willen we ons in deze special interest groep richten op de praktijk en onderliggende grondbeginselen van FLOSS. Enerzijds de sociale, politieke en juridische implicaties ervan en anderzijds de praktische toepassing bij overheden, bedrijven en burgers.

Links

Algemeen Rapporten

Agenda

  • Free Software Bazaar, 17 Mei, RAI Amsterdam
  • Holland Open Software Conference, 15-17 Juni, Amsterdam
  • SELF Platform kick-off, 10 juli in Den haag
  • GNU/LinuxWorld, 11-12 oktober, Jaarbeurs Utrecht, http://www.linux-world.nl 

Dossiers

Dossier Open Standaarden

Dossier Overheidswerkplek

Dossier Vrije Markt desktops en PC's

Als u mee wilt discussieren met de werkgroep, stuur dan een verzoek naar Wouter Tebbens.